Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet SARI (ÜYE)

asari@atauni.edu.tr

Yayın ve Yürütme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ali UTKU (ÜYE)

 aliutku@atauni.edu.tr

Yayın ve Yürütme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU (ÜYE)

bcavusoglu@atauni.edu.tr

Yayın ve Yürütme Kurulu Üyesi

erdinccc

Prof. Dr. Erdinç ŞIKTAR (ÜYE)

erdinc@atauni.edu.tr

Yayın ve Yürütme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Hakan Hadi KADIOĞLU (ÜYE)

hakan60k@atauni.edu.tr

Yayın ve Yürütme Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Bünyamin AYDEMİR (BAŞKAN)

bunyamin.aydemir@atauni.edu.tr

Yayın ve Yürütme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Hasan Tahsin SÜMBÜLLÜ (ÜYE)

 htsumbullu@atauni.edu.tr

Yayın ve Yürütme Kurulu Üyesi