Tarihî Erzurum Evleri Restorasyonları ve Ev Yaşantısı

Tarihî Erzurum Evleri Restorasyonları ve Ev Yaşantısı

 450,00

“3065 Sayılı Kanun’un 13/n Maddesi Uyarınca KDV’den İstisnadır”

  • YAYIN BİLGİSİ

Yazarı : Temel SAĞLAM

Atatürk Üniversitesi Yayın No : 1308

Basım Yeri / Yılı : Erzurum - 2022