Yayın Kurulu Yılın Son Toplantısını Yaptı

Yayın Kurulu Yılın Son Toplantısını Yaptı

Atatürk Üniversitesi Yayınevi 2021 yılı son toplantısını 14 Aralık’ta gerçekleştirdi. 39 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ilkin 2021 yılının mali durumu ile yayınlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

VERİLERLE 2021 YILI
Söz konusu değerlendirmelerle ilgili sunum yapan Atatürk Üniversitesi Yayınevi Koordinatörü Doç. Dr. Bünyamin Aydemir şu bilgileri paylaştı:
2021 yılı itibariyle 6 kez Yayın ve Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirmiş olup, bu toplantıların ilkinde 9, ikincisinde 18, üçüncüsünde 21, dördüncüsünde 19, beşincisinde 29 ve altıncısında ise 39 gündem maddesi görüşmüş bulunuyoruz.
Bu toplantılarda toplam 75 yeni kitap başvurusu ele alınmış olup, bu başvurulardan inceleme süreçleri olumlu biten 45 kitabın yayımlanmasına onay verilmiştir. Bu kitaplardan 19’u basılı olurken 26’sı ise e-kitap şeklindedir.
2021 yılı yayın sayısının 2020 yılı yayın sayısıyla ile kıyaslandığında, 2020’de 1 adet basılı kitap bulunurken 2021’de bu sayı 19’a çıkmış, e-kitap ise 2020’de 17 iken 2021’de 26 olmuştur.
2020 ile 2021 yılları gelir-gider rakamlarının karşılaştırılması durumunda da özellikle gelir kalemlerinde ciddi bir artışın olduğu görülmektedir. Kitap satış ağlarının genişletildiği 2021 yılında Atatürk Üniversitesi yayınları Erzurum içindeki kitapçılarda da okuyucuyla buluşmaya başlamış ve buralarda yayınlarımızın satışı ciddi oranlarda gerçekleşmiştir. Yine internetteki kitap satış siteleri üzerinden de yapılan satışlarda önemli gelir elde edilmiş, ayrıca Yayınevinin kendi sitesi üzerinden yapmış olduğu satışlarda da ciddi artışlar elde edilmiştir.
Bu bağlamda 2020 ile 2021 yılı gelir durumları göz önün alındığında 2021 gelirlerinde yaklaşık % 5200 artış gözlemlenirken, 2021 yılı giderlerinde de 2020’ye oranla yüzde 30 artış meydana geldi.

YENİ GÜNDEM MADDELERİ
Yapılan Yayın ve Yürütme Kurulu toplantısında 39 madde ele alınırken, bu maddelerden 5 yeni kitap taslağının inceleme süreçlerinin başlatılmasına, 3 yayın talebinin iptaline, inceleme süreçleri tamamlanan 29 kitabın da yayımlanmasına karar verildi.
Toplantıda son olarak 2022 yılı yeni yayın politikaları üzerine de görüş alış verişinde bulunulurken, özellikle 2022 yılı içerisinde e-kitap yayınlarına daha çok ağırlık verilmesine yönelik önerilerde bulunuldu.

social position